logo-BMA

Ontwerpers en makers van schoenen, tassen, kleding en de modevakscholen.
Voor liefhebbers van ambachtelijk gemaakte mode en accessoires.

  

word lid de Branchevereniging Mode Ambachten

Nieuwsbief no.2 Uitnodiging ALV

Beste BMA-lid,

Graag nodigen we je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de BMA.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 11 april 2015, in het Dorpshuis de Twee Marken, Tromplein 5, 3951 CR Maarn.

De agenda is als bijlage meegestuurd en alle bijlagen zijn te vinden op onze website www.modeambachten.nl Heb je nog niet ingelogd op de website site, ga dan naar het ledengedeelte op de homepagina, bij ‘ hulp inloggen’ wordt uitgelegd hoe je dit kan doen.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de agenda en de bijlagen, dan horen we dit graag voor 4 april aanstaande. Alleen datgene wat we ontvangen hebben voor deze datum kan worden meegenomen en zal worden beantwoord tijdens de ledenvergadering.

Graag horen we of je bij de vergadering aanwezig zal zijn, aanmelden kan via de website www.modambachten.nl

In het eerder overzichtje data BMA evenementen is een foutje geslopen:
De algemene ledenvergadering BMA vindt in 2016 plaats op 12 maart (i.p.v.12 april)

Tijdens die vergadering hopen we een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. We zijn daarom op zoek naar iemand deze functie graag wil en kan invullen. Of weet je iemand die hier zeer geschikt voor is?

Zien we je op 11 april aanstaande? We hopen veel BMA-ers te ontmoeten en te spreken.

Namens het bestuur BMA,

Mieke van Rosmalen
Secretaris

 BMA handtekening 400


AGENDA

1.            Opening

            Alleen de vragen die we ontvangen hebben voor 4 april 2015 zullen beantwoord worden

2.            Notulen van de ledenvergadering d.d. 22 maart 2014. (zie ledengedeelte www.modeambachten.nl)

3.            Mededelingen:

            Lidmaatschap Wereld Federatie opgezegd m.i.v. 1 januari 2015

            ▪ geüpdatete BMA website

            ▪ leden met KvK nummer automatisch zichtbaar profiel op website

4.            Jaarverslag BMA 2014 (zie ledengedeelte www.modeambachten.nl)

5.            Financieel Jaarverslag BMA 2014 en Begroting 2015 (zie ledengedeelte www.modeambachten.nl)

            ▪ beheer budgetten regio’s door landelijke penningmeester

            ▪ heroverweging: jaarlijkse budgetten alle regio’s gelijkstellen

6.            Voordracht nieuwe penningmeester en administrateur (stembriefje wordt uitgedeeld)

7.            PR BMA

            ▪ aandacht voor 75 jarig bestaan BMA

            ▪ voorstel: muurbordje BMA voor aangesloten leden

            ▪ promotiemateriaal voor de BMA

8.            Ronde tafel gesprek over:

            - bevorderen samenwerking tussen de verschillende ambachten

            - wat wordt van de BMA verwacht

            - waar wil en moet de BMA over 5 jaar staan

9.            Rondvraag en sluiting

________________________________

NB:

De algemene ledenvergadering in 2016 is op 12 maart.

Op 12 maart 2016 zal een nieuwe voorzitter benoemd moeten worden.

   Wie wil en kan deze functie invullen of weet iemand die hiervoor zeer geschikt is.

Gerelateerde artikelen

  

word lid de Branchevereniging Mode Ambachten

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.